Vi bruker kun natur
medisiner mot nikotin.
Ingen er 100% motivert til å slutte...!
Men er du 100% motivert til å fortsatte?
Over 83% forblir fullt og helt nikotinfrie.
Slider

Røykeslutt & Snusavvenning

Vi bruker kun naturmedisin mot nikotinavhengighet.

Betydelig effekt – Solide resultater.

Dr. Kimo´s klinikk er et senter for røykeslutt og snusavhengighet. Programmet er kjent for sitt bruk av kun naturmedisiner mot nikotinavhangighet, med formidable resultater. Disse resultatene gjelder ikke bare for å slutte å røyke / snuse, men det viktigste er at over 83% av klientene forblir fullt og helt nikotinfrie.

Dr. Kimo metoden for røykeslutt og snusavvenning er offisielt kjent for å være en av de mest vellykkede behandlingsprogrammer mot nikotinavhengighet.


Dr. Kimo’s Nikotin-slutt «Hjemmepakke»
Innholder 4 faser

Fase 1: Forberedelse

Forberedelsesfase før nikotinslutt:
Meget viktig fase før en starter hele nikotinsluttprosessen, å være bra forberedt med førståelse for de forskjellige fasene og symptomene en skal gå gjennom under nikotinslutt og lenge etter at en har sluttet med nikotin.

Fase 2: Under nikotinslutt

De første 3 uker under nikotinslutt:
I denne startfasen, de fleste av røykere/snusere kommer til å leve med blandede følelser og flere symptomer, som svinger mellom entusiasme og pessimisme, stolthet og bekymring, trygghet og usikkerhet. Der er derfor meget viktig i denne fasen at en er bra utstyrt med kunnskaper, forståelse og de nødvendig hjelpemidlene, for å bekjempe hver enkelte form for abstinenssymptomer, spesielt i denne startfasen for å unngå tilbakefall.

Fase 3: Etter nikotinslutt

Etablering av nikotinfri identitet:
I den avslappende fasen, 3 uker etter nikotinslutt til 3 måneder, begynner de fleste røykere / snusere å bygge opp en mer solid nikotinfri identitet, og føler seg mer trygge og avslappet, med mindre abstinenser og mer følelse av kontroll over sine uvaner. Derfor starter enkelte å tro, at å ta en liten smak eller et drag nå og da vil ikke gjør noen skade, men dessverre, det er akkurat denne største feilen som er årsaken for fullt tilbakefall. Derfor " Nei til et eneste drag av nikotin" må være sentralt uansatt hvor trygg en føler seg.

Unngå tilbakefall ved røykeslutt

Fase 4: Fortsatt nikotin-fri

Å forbli fullt og helt nikotinfri:
I denne fasen, 3 mnd. etter en har sluttet med nikotin, føler en seg mer trygg og avslappet, og de fleste røykere/snusere er ferdig med abstinenssymptomer, og er fullt og helt nikotinfrie, men enkelte sliter fremdeles smed å etablere sin nikotinfrie identitet, derfor ønsker vi å følge opp med enkelte, for å være 100% på den trygge siden av problemet en gang for alle.

Flere naturmedisiner for røykeslutt og snusavvenning tilpasset forskjellige behov

De fleste røykere/snusere lider av forskjellig abstinenssymptomer når de slutter med røyk eller snus. Derfor har vi forsiktig valgt flere av de mest effektive naturmedisinproduktene, og vi har sortert dem i ulike kategorier for å bekjempe enhver form av abstinenssymptomer.

Her kan du velge mellom de forskjellig pakkene eller enkelteprodukter som passer best til dine behov:

Hvor vanskelig er det å slutte med nikotinavhengighet?

Det er helt opp til deg, og på hvilken måte du ønsker å slutte på.

Uansett hva slags metode eller hvilken måte man har valgt å slutte på, må man ta hensyn til 2 viktige spørsmål. Svaret på disse spørsmålene er avgjørende for å oppnå en overveldende suksess eller et skuffende resultat.

Spørsmål 1: Har jeg god forståelse?

Er jeg godt forberedt og inneforstått med de forskjellige symptomer og faser en skal gå gjennom ved nikotinslutt?
Det er utrolig viktig at man er kjent med de forskjellige fasene og utfordringene en vil møte på ved nikotinslutt, spesielt de 3 første ukene: hvilke symptomer, når disse symptomene dukker opp, hvor alvorlige de er, hvor lange de varer, og hvordan en skal håndtere dem. Det er meget viktig med god forberedelse og bra forståelse.

Spørsmål 2: Er jeg godt nok utstyrt?

Er jeg godt nok utstyrt, og har jeg de nødvendige hjelpemidlene mot vanskelig symptomer eller situasjoner ved røykeslutt?
Dette punktet er utrolig viktig, fordi noen ganger fungerer logikk og sunn fornuft dessverre ikke, spesielt i de første fasene av nikotinslutt. Så tilgjengelighet av nødsmedisiner og hjelpemidler, kan være til stor hjelp ved vanskelige situasjoner, spesielt i starten av nikotinslutt prosessen. Sørg for å ha nødsmedisiner og hjelpemidler for uventede vanskelige situasjoner.

Disse 2 spørsmålene er avgjørende, og vil gjøre stor forskjell mellom hvor lett eller vanskelig, raskt eller sakte, trygt eller usikkert, ditt nikotinsluttforsøk kommer til å være, mens du er på vei til målet!

your-plan-reality-route

Uansett: ut fra mange års erfaring anbefaler vi å unngå bruk av visse former av nikotin-erstatningsprodukter, fordi «en kan ikke slukke ild med å helle på mer bensin». Også andre feil en må unngå, er å slutte mens du har ferie,  Se følgende video. Ellers ønsker vi deg lykke til med ditt nye nikotinfrie liv.


Omtaler fra Dr. Kimo’s klienter